Maatschappij, Transgenderwet, Transgenderwet
comments 6

Plenaire behandeling Transgenderwet

Dinsdag avond 2 april is de transgenderwet in een plenaire zitting van de tweede kamer behandeld. Het debat heeft mij positief gestemd.

De belangrijkste punten die ik heb opgepikt op een rijtje.

 • De liberale fracties (PvdA, D66, VVD, GroenLinks en CDA) stemmen in hoofdlijnen in met het huidige wetsvoorstel, maar willen wel een garantie dat er geen nieuwe wachtlijsten ontstaan of de wachtlijsten bij de genderteams langer worden. Zij zien de groep deskundigen het liefst nú al groter dan alleen de twee genderteams.
 • De staatssecretaris ziet niet in dat dit zal gebeuren. Hij  gaat ervan uit dat de in de meeste gevallen één gesprek voldoende is om de deskundigenverklaring af te geven.
 • Naar mening van de staatssecretaris moet de deskundigen een arts of psycholoog zijn omdat bij het vaststellen van de duurzaamheid van de wens andere psychische afwijkingen, bijvoorbeeld schizofrenie, uitgesloten moet worden.
 • Ondanks dat de deskundigen altijd medici zijn, zullen de gesprekken niet worden betaald uit de ziektenkostenverzekering. De transgender dient de € 150,- die is genoemd zelf te bekostigen.
 • Transgenders die al onder behandeling zijn bij de genderteams mogen by default een deskundigenverklaring krijgen, zonder extra gesprekken.
 • De SGP houdt vast aan de bijbel en een onfeilbare schepper en is uiteraard tégen het wetsvoorstel. Belangrijkste argument is ouderschap en identiteitsontwikkeling van kinderen van transouders.
 • De staatssecretaris is van mening dat transouders prima in staat zullen zijn om hun kinderen uit te leggen hoe de vork in de steel zit en veegt dat argument van tafel.
 • De PVV wenst dat het systeem blijft zoals het is: de gang naar de rechter moet blijven, samen met de verplichte sterilisatie. Tevens wenst de PVV een duidelijke definitie van ‘man’ en ‘vrouw’ zodat de staat in onderbroeken kan kijken om te bepalen bij welk groepje iemand hoort.
 • De staatssecretaris weerlegt deze wens om fysieke definities. Hij spreekt over menselijkheid en met de tijdsgeest en veranderende medische inzichten meegaan.
 • Zowel de PVV als de SGP halen de moederschapsclausule aan (transmannen die een kind baren worden als moeder op de geboorteakte van het kind geregistreerd) en vinden het onwenselijk dat een man een kind zou kunnen baren.
 • De staatssecretaris benadrukt wederom dat transouders, net zoals lesbische of homo ouders, prima kunnen uitleggen aan kinderen wat er aan de hand is.
 • De PVV wenst dat het maar één keer in je leven mogelijk mag zijn om van geslacht te wisselen en gaat uit dat de wet gebruikt gaat worden voor identiteitsfraude.
 • De staatssecretaris ziet mensen die vaker wisselen als een uitzondering en vind dat geen bezwaar, mits er steeds een deskundigenverklaring wordt overlegt. Die deskundigenverklaring blokkeert ook de mogelijkheden tot identiteitsfraude.
 • De liberale partijen (behalve de VVD) dringen aan op een snelle evaluatie van het wetsvoorstel: na 3 jaar in plaats van pas na vijf jaar. In de evaluatie moet worden meegenomen: afschaffen van de deskundigenverklaring of uitbreiding van de groep deskundigen, verlaging van de leeftijdsgrens naar 12 jaar en het toevoegen van een derde neutrale geslachtscategorie of geslacht in het geheel niet meer vermelden.

De Tweede Kamer stemt volgende week, dinsdag 9 april, over het wetsvoorstel en de amendementen.

Update 9 april:  De Tweede Kamer heeft voor de wet gestemd! Ook het amendement voor onderzoek naar het laten vallen van geslachtsregistratie is aangenomen, de andere amendementen zijn verworpen. Op 23 april is de procedurevergadering door de Eerste Kamer.

Dat de SGP tegen zou zijn had ik niet anders verwacht. De reden waarom die partij tegen is is duidelijk: de bijbel. Maar het is een geloofsovertuiging, die mag je hebben in dit land en hoewel ik er een mening over heb dien ik die overtuiging te respecteren.  Als je vrijwillig kiest om jezelf aan bepaalde leefregels te houden staat dat je geheel vrij, die leefregels moet je echter niet opleggen aan anderen die daar geen behoefte aan hebben.

Van de PVV had ik het min of meer wel verwacht dat ze tegen zouden zijn. Ook al hebben ze het Roze Stembusakkoord (waar snelle aanname van de transgenderwet in staat) ondertekend, met dit punt is de partij het toch niet eens. Op deze draaikonterij en onbetrouwbaarheid is de PVV fijntjes gewezen door de andere fracties én de staatssecretaris. De argumenten die de partij aandroeg waren doordrongen van onmetelijke domheid en totaal niet weten waar het over ging. Hun gedrag in het debat deed het vooroordeel dat de PVV een xenofobe onderbuikredenatiepartij is bevestigen.

Als ik dan zulke reacties lees onder een nieuwsbericht over het wetsvoorstel, dan wordt ik daar een beetje verdrietig van. Het zijn dezelfde xenofobe argumenten waar ik vaker mee te maken heb in discussies, exact de argumenten die de PVV durfde te noemen in het parlement. Even een paar ‘hoogtepuntjes’:

Reacties

6 Comments

 1. En laten kletsen is zo makkelijk gezegd he… In ieder geval fijn dat ze weer een stapje verder zijn, nog even en dan klopt jouw paspoort ook weer *knuffelt*

 2. Floris says

  Deze mensen zijn duidelijk kortzichtichtiger dan andere en laten we hopen dat ze zelf nooit kinderen krijgen die transgender zijn.. Als je je reactie al plaatst met een profielfoto van Saddam Hoessein… Tsja, moet ik dan nog meer zeggen? Ik ben heel blij met de nieuwe wet en ook blij dat er buiten de PVV en SGP partijen zijn die het wel snappen.

 3. Floris says

  Deze mensen zijn duidelijk kortzichtichtiger dan andere en laten we hopen dat ze zelf nooit kinderen krijgen die transgender zijn.. Als je je reactie al plaatst met een profielfoto van Saddam Hoessein… Tsja, moet ik dan nog meer zeggen? Ik ben heel blij met de nieuwe wet en ook blij dat er buiten de PVV en SGP partijen zijn die het wel snappen.

 4. bramreem says

  Moeilijk voor te stellen dat er mensen zijn die woorden als ‘ding’ of ‘freak’ gebruiken voor andere mensen. Brrr.

  Gelukkig staan er op de website waar je naar linkte (FOK) naast naargeestige óók zinnige reacties.

  Er werd ook gesproken over ‘geschiedvervalsing’ door het aanpassen van ‘historische documenten’. Wat dat betreft is er ook ietwat onvolledige berichtgeving geweest in de algemene media, waar het steeds ging over het ‘aanpassen’ van de geboorteakte (zie bijv. dit artikel in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/01/de-nieuwe-transgenderwet-van-m-naar-v-is-vanaf-vandaag-zo-geregeld-a1423978 ). In werkelijkheid gaat het om een toevoeging aan de geboorteakte: naast het geslacht zoals dat bij deze aanpassing is vastgesteld, blijft ook het biologisch geslacht zoals bepaald bij de geboorte vermeld staan. Wel kunnen de historische gegevens worden verwijderd in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP), de elektronische registers, en mogen diploma’s achteraf worden aangepast op grond van het nieuwe juridische geslacht en evt. de aangepaste voornaam.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.