All posts tagged: post-op

‘Trannier than thou’

Dat er weerstand uit de conservatieve en christelijke hoek tegen de transgenderwet zou zijn had ik niet anders verwacht. Maar er ik zie ook veel weerstand tegen het wetsvoorstel vanuit een hele onverwachte hoek: transseksuelen. Dit blogje behoeft wat uitleg over het transjargon om een ander uit te kunnen leggen. Om te beginnen is transgender een parapluterm, daaronder vallen alle afwijkende gendervariaties, van travestie tot transeksualiteit. Transseksueel geeft aan dat iemand de wens heeft om fysiek zijn of haar sekse of fysieke geslacht te veranderen. Ik gebruik die term niet vaak om mijzelf te omschrijven, ik vind het woord niet prettig klinken met alle harde klanken en het geeft onterecht het idee dat het om seksualiteit gaat in plaats van sekse. Binnen de transseksuelen wordt er onderscheid gemaakt tussen: Pre-ops, zij die nog een operatie wensen te ondergaan. Post-ops, zie die reeds de geslachtsveranderende operatie achter de rug hebben. En er zijn de non-ops, zij die geen operatie willen om welke reden dan ook. Persoonlijk zou ik nog een vierde categorie willen noemen: de nog even niet-ops, zij …